HORARIO

DIFERENCIA DE HORARIO POR PAISES

0 Hora

-1 Hora

-2 Horas

-3 Horas

-5 Horas

HORARIO DE COICOM 2021 ONLINE

Miércoles 10 de Noviembre

HORA ACTIVIDAD
14:00 A 15:00
APERTURA
15:00 A 15:15
FEXPOCOM
15:15 A 16:15
PANEL 1
16:15 A 16:30
FEXPOCOM
16:30 A 17:30
TALLERES 1
17:30 A 17:45
FEXPOCOM
17:45 A 18:45
TALLERES 2
18:45 A 19:30
NETWORKING
19:30 A 20:30
PANORAMA EVANGELICO LATINOAMERICANO

Jueves 11 de Noviembre

HORA ACTIVIDAD
14:00 A 15:00
PANORAMA EVANGELICO LATINOAMERICANO
15:00 A 15:15
FEXPOCOM
15:15 A 16:15
PANEL 2
16:15 A 16:30
FEXPOCOM
16:30 A 17:30
TALLERES 3
17:30 A 17:45
FEXPOCOM
17:45 A 18:45
TALLERES 4
18:45 A 19:30
NETWORKING
19:30 A 20:30
PANORAMA EVANGELICO LATINOAMERICANO

Viernes 12 de Noviembre

HORA ACTIVIDAD
14:00 A 15:00
PANORAMA EVANGELICO LATINOAMERICANO
15:00 A 15:15
FEXPOCOM
15:15 A 16:15
PANEL 3
16:15 A 16:30
FEXPOCOM
16:30 A 17:30
TALLERES 5
17:30 A 17:45
FEXPOCOM
17:45 A 18:45
TALLERES 6
18:45 A 19:30
NETWORKING
19:30 A 20:30
PANORAMA EVANGELICO LATINOAMERICANO